Privacy & cookies verklaring

Privacy & cookies verklaring

Welkom bij deze Privacy- en cookies-verklaring. Hier wordt beschreven op welke wijze Vergroen je Leven B.V. de gegevens van al haar bezoekers van de website en klanten van de webshop verwerkt. Enerzijds om je bestellingen uit te kunnen voeren, en anderzijds om je te blijven informeren over onze producten en diensten. Dit op basis van je aankopen via de website en door cookies op de webshop. Ook wordt hieronder uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van je wettelijke rechten.

De verwerkingsverantwoordelijke is Vergroen je Leven B.V., hierna te noemen Vergroen je Leven. Adres Ericsonsstraat 2, Smartup 5006, 5121 ML Rijen. Voor vragen en/of klachten over privacy kun je ons mailen: info@vergroenjeleven.nl. Vergroen je Leven streeft ernaar om je binnen een week te helpen bij je vraag of klacht.

Wanneer en waarvoor verwerkt Vergroen je Leven persoonsgegevens?Vergroen je Leven verwerkt persoonsgegevens op drie gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
- uitvoering van de overeenkomst;
- gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
- of met je toestemming.
Het kan hierbij gaan om naam, adres, postcode, woonplaats en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Maar ook om gegevens over aankopen, retouren, betalingen en interesses.

Op basis van de uitvoering van een overeenkomst:

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en/of diensten;
 • Voor het nakomen van onze garantieverplichtingen;
 • Voor het behandelen van vragen en/of klachten met betrekking tot de producten of dienstverlening van Vergroen je Leven en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele ontstane geschillen.
 • Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden;
 • Voor contactmomenten met Vergroen je Leven. Via de telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier(en), enquêtes, prijsvragen en (panel)onderzoeken. Of wanneer je online inlogt op je account.
Op basis van gerechtvaardigd belang en ter ondersteuning van alledaags relatiebeheer:
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dit kan via de volgende kanalen:
  • Webshop
  • Klantenservice
  • Social media-campagnes
  • Relatiebeheer
 • Ten behoeve van (interne) analyses:
  • Procesverbetering, gebruikerservaring;
  • De ontwikkeling van producten en diensten;
  • Marktonderzoek;
  • Voorkomen van fraude;
  • Historische, statistische doeleinden.
Met je toestemming:
Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Vergroen je Leven nadere gegevens bij je opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn of niet door jou worden verstrekt, kan Vergroen je Leven de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren of geen juiste producten leveren. Wanneer voor het verwerken van persoonsgegevens je toestemming nodig is dan zal Vergroen je Leven daarom vragen. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

  E-mail en toestemming
  Vergroen je Leven biedt een nieuwsbrief waarmee nieuwsbrief-abonnees informatie krijgen over producten, aanbiedingen, inspiratie en tips. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

  Ontvangers
  Vergroen je Leven schakelt verschillende partijen in om onder haar verantwoordelijkheid producten of diensten te leveren. Denk hierbij aan vervoerders en koeriers.

  Gegevensverwerking
  Vergroen je Leven verwerkt alle persoonsgegevens in eigen beheer.

  Hoe lang bewaart Vergroen je Leven gegevens?
  Vergroen je Leven bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wettelijk is bepaald dat de maximale termijn 7 jaar is.

  Social media
  Vergroen je Leven is online actief en gaat graag het gesprek aan met klanten en bezoekers van de website. Ook neemt Vergroen je Leven deel aan social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en blogs. Online geeft Vergroen je Leven zijn klanten graag praktische informatie en beantwoordt vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Vergroen je Leven (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Vergroen je Leven is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

  Cookies
  Vergroen je Leven maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes met gegevens die of op de harde schijf van je computer of op andere hardware worden opgeslagen of in de sessie van de browser staan. Vergroen je Leven plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van de browser om te zien hoe je dit kunt doen. Vergroen je Leven kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

  Overzicht van geplaatste cookies:

  Noodzakelijke cookies
  Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen of om zonder iedere keer in te loggen in je “mijn Vergroen je Leven” account te kunnen kijken.

  Analytische cookies
  Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren.

  Tracking cookies
  Tracking/advertising cookies: de ‘conversiepixels’ worden gebruikt om te meten of onze campagnes succesvol zijn. Hiermee wordt het surfgedrag op onze website vastgelegd. Deze cookies zijn niet te herleiden naar klantdetails, maar worden gebruikt om onze campagnes te kunnen meten. Wij houden bij op welke advertentie geklikt is en wanneer er een product gekocht wordt. Zo kunnen wij onze advertenties leuker en beter maken. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in deze cookies.

  Wat zijn je rechten?
  Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, kun je deze laten corrigeren. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Vergroen je Leven, op basis van toestemming of contract verwerkt, aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Vergroen je Leven laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Vergroen je Leven. Neem hiervoor contact op met Vergroen je Leven per e-mail info@vergroenjeleven.nl.

  Wijzigingen
  Vergroen je Leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Vergroen je Leven een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal Vergroen je Leven dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

  Contact
  Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Vergroen je Leven persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Contactgegevens
  Vergroen je Leven. Ericsonsstraat 2, Smartup 5006, 5121 ML Rijen
  info@vergroenjeleven.nl