Burgers kiezen vaak voor gemak

Helaas zien we dat veel tuinen worden betegeld. Niet alleen in oudere wijken, maar ook bij nieuwbouw. Gemak in onderhoud staat centraal. Deze burgers zijn lastiger te bereiken en zij maken deel uit van een zeer grote, groeiende groep. Door hen bewust te maken wat groen met hen je doet en het leuk en makkelijker te maken, zijn zij beter te bereiken.

Klimaat onder druk

Het klimaat verandert. We krijgen steeds meer te maken met langdurige droogte en heftige regenbuienMeer beplanting vormt een mooie, duurzame oplossing die structureel bijdraagt aan klimaatadaptatie.Met als grote bonus: een aangenamere leefomgeving.

40% tuinen is betegeld

Gelukkig hebben steeds meer gemeenten een actief beleid om de openbare ruimte te vergroenen. Maar echt succesvol vergroenen kan natuurlijk alleen als ook de burger meedoet, want maar liefst 40% van het tuinoppervlak in Nederland is betegeld!

Er zijn veel initiatieven, zoals ‘tegel eruit, groen erin’ en groene daken-acties, maar in de praktijk blijkt het lastig om óók de burgers te activeren die geen groene vingers hebben of die niet zo maatschappelijk gemotiveerd zijn. Zelfs als er subsidie verstrekt wordt.

uw voordeel?

• Aantrekkelijke groenpakketten • Geleverd op centrale plaats of rechtstreeks bij de burger • U bereikt burgers die u anders moeilijk bereikt • Aansluiting op uw eigen thema t.a.v. vergroeningsinitiatieven. • Aantrekkelijke staffelprijzen.• Uw gemeente desgewenst als afzender

Ook aan te bieden met korting of voucher • Desgewenst ontzorging in het totale proces.

Minder steen is meer genieten

Met Tegeltje Groen, Bolletje Bloem en Metertje Groen, de groenpakketten van Vergroen je Leven, bereikt u die mensen wél. Ze zijn speciaal ontwikkeld om vergroenen leuk, toegankelijk en laagdrempelig te maken voor iedereen. Zo bereikt óók de mensen zonder groene vingers. En door de focus niet primair op het klimaat te leggen maar op wat groen met jou als mens doet, is er voor iedereen een aansprekende belofte: je wordt er letterlijk gezonder en gelukkiger van. Zo bereikt u meer vergroening, en daar gaat het om.

Gemeenten

Deze gemeenten hebben onze groen pakketten al ingezet om hun bewoners te stimuleren te vergroenen of vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Sociale onderneming

Vergroen je Leven is een sociale onderneming die een leukere, duurzame en gezondere leefomgeving nastreeft door groen dichter bij mensen te brengen. Onze missie is om iederéén aan meer groen te krijgen. Van elk groenpakket gaat een bijdrage naar maatschappelijke vergroeningsinitiatieven. Vergroen je Leven is partner van Stichting Steenbreek.

Bericht ons

* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Verplicht